WOW0821240209BLCLJLLLML

Min vagn
Checkout Secure
Uppmuntrande av barnlekar stöder barnets utveckling

Uppmuntrande av barnlekar stöder barnets utveckling

Vi har alla hört begreppet, "Äh, det är en barnlek". Med detta menar man i allmänhet att någonting är enkelt, lättsinnat och oviktigt. Men för ett barn är leken nödvändig för den mentala, sociala, emotionella och fysiska utvecklingen.

Vi vet alla att barn tycker om att leka, men det vi inte vet är hur viktigt det faktsikt är att barnet får leka. Barnet är absolut nödvändigt i varje område av barnets tillväxt och utveckling.


Leken ser till att barnet får bort sin överloppsenergi. Den stärker och förbättrar både mindre och större motoriska färdigheter och ökar även styrkan och uthålligheten i barnet. Det sensoriska utvecklas även mest genom att leka. Lek är väldigt viktigt för den fysiska utvecklingen och ser till att ditt barn kan växa och utvecklas i en normal takt.


Barn har en naturligt inbyggd nyfikenhet. De utforskar, lär sig och försöker förstå omgivningen genom att leka. Föräldrar och utbildare kan båda stöda barnets inlärning genom att se till att barnet har tillgång till lämpliga leksaker, föremål och även miljö som är passande för åldern. Lek får barnet att lära sig om världen och upptäcka information som är nödvändig för inlärning. Genom lek kan barn lära sig vissa grundläggande begrepp såsom färger, hur man räknar, hur man bygger och hur man löser problem. Tänkande och resonemang färdigheter utvecklas varje gång ett barn leker. De lär sig även att fungera i en grupp och hur man fungerar som en del i ett lag. Ett både får och håller vänner genom att lek.

painting, children, papa

Lek tillfredsställer flera av barnets behov, bland annat känslan av skicklighet, känslan av att ge och få uppmärksamhet och det är även emotionellt viktigt för barnet att leka. De lär sig om rättvisa och genom att låtsas lär de sig att uttrycka känslor som ilska, rädsla, frustration, stress och även hur man hanterar dessa känslor.

Så se till att uppmuntra ditt barn då det leker. Teckna, rita, gör fingermålningar, bygg byggnader och låtsas städer med klossar, laga kojor i mitten av vardagsrummet och gå på utflykter! Vi vet alla att barndomen är förbi före vi ens har hunnit blinka, så låt dem njuta av att vara ett barn så länge som möjligt!


Older Post Newer Post


0 comments


Leave a comment

Added to cart!